Awardee Name: 
Viviane Klein
Award Year: 
2010-2011